Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 07 2012

10:50
10:50
3636 a351
Reposted frompussyporn pussyporn viataka-jedna-ja taka-jedna-ja
10:49
9007 d28f
fois
10:47
8704 0eba
fois
10:44
10:40
5009 7b10
Reposted frompussyporn pussyporn viataka-jedna-ja taka-jedna-ja

August 05 2012

fois
12:57
fois
12:57
8165 b26a
Reposted fromkatvont katvont viaKabrioletta Kabrioletta
fois
12:26
Reposted fromKabrioletta Kabrioletta

August 04 2012

fois
19:39
8334 1feb
Reposted fromxmajek xmajek viacocoaflower cocoaflower

July 23 2012

fois
18:12
Ja tutaj, o tutaj, na wierzchu, to może nie płaczę, ale tam, w środku... - klepie się po mostku -  to ciągle.
— Beata Ostrowicka "Świat do góry nogami"
fois
18:12
Play fullscreen
...  you met me at the very strange time in my life ....
Reposted fromnso nso viatakeyoutomygrave takeyoutomygrave

July 22 2012

fois
12:34
No bo po cholerę te wszystkie słowa, jeśli nie stoją za nimi uczucia? 
— "Requiem dla snu"
Reposted fromNicTuPoMnie NicTuPoMnie viaciepla-vodka ciepla-vodka
fois
12:27

Boje się, że przestanie się o mnie starać. Że zrezygnuje, bo tak trudno mnie zrozumieć, bo jestem taka uparta i taka trudna.

Reposted frombomdia bomdia viaciepla-vodka ciepla-vodka
fois
12:27
0561 7906
Reposted fromDOBRADUPA DOBRADUPA viaciepla-vodka ciepla-vodka
fois
12:25
8696 24ac
Reposted fromszatanista szatanista viaciepla-vodka ciepla-vodka
fois
12:24
"Kiedy miałem 5 lat, moja mama zawsze mi mówiła, że szczęście jest kluczem do prawdziwego życia. Gdy poszedłem do szkoły, spytali mnie kim chcę być jak dorosnę. Odpowiedziałem, że chcę być szczęśliwy. Powiedzieli mi, że nie zrozumiałem pytania. Ja im powiedziałem, że nie rozumieją życia."
— John Lennon
Reposted fromvertige vertige viaciepla-vodka ciepla-vodka
fois
12:24
Miejmy odwagę próbować, może to akurat miłość.
Reposted fromheaartbeat heaartbeat viaciepla-vodka ciepla-vodka
fois
12:24
Hej, przyniosę wino.
I książkę.
Jak mnie nie wpuścisz, poczytam przy drzwiach.
— Ale... wpuść mnie. No weź mnie wpuść!
Reposted fromciepla-vodka ciepla-vodka

July 18 2012

fois
21:23
Lubię samotność kontrolowaną. Lubię włóczyć się po mieście. Nie boję się, że przyjdę do pustego mieszkania i sam położę się do łóżka. Boję się, że nie będę miał za kim tęsknić, kogo kochać.
— Kuba Wojewódzki
Reposted fromappreciation appreciation viapetkaa petkaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl